امروز پنجشنبه 06 آذر 1399
pay.cloob24.com
  0
  » گزارش کار عملی در مدرسه ابتدایی
  » گزارش کار عملی در سازمان ثبت احوال
  » کارورزی چهار درس پژوهی
  » کارورزی سه، کنش پژوهی
  » کارورزی دو فعالیت ها و تدریس
  » کارورزی یک گزارش روایی
  » نظام جدید آموزشی (3-3-6)
  » گزارش کارآموزی آمادگی سما
  » گزارش کارآموزی روزانه پیش دبستانی بهاران
  » گزارش کارآموزی روزانه مهد کودک
  » گزارش کارآموزی روزانه مهد خجسته
  » گزارش کارآموزی مهد کودک
  » گزارش کارورزی رشته آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
  » گزارش کارآموزی مرکز خدمات مشاوره ای و روان شناختی
  » گزارش کارآموزی مهد کودک همراه با ضمائم ترس و پرخاشگری در کودکان
  » گزارش کارآموزی نقش آموزش و پرورش در توسعه فردی و اجتماعی
  » گزارش کارآموزی تاثیر آموزش پرورش در تربیت شهروندان
  » گزارش کارورزی تاثیر عوامل زیستی در طلاق
  » گزارش کارآموزی مددکاری بیمارستان امام رضا
  » گزارش کارآموزی مهد کودک
  » گزارش کار عملی سازمان تبلیغات اسلامی
  » آیین نامه اجرایی مدارس
  » کارآموزی اداره امور صنفی
  0
  » راههای افزایش توجه و علاقه دانش آموزان در کلاس درس
  » طرح درس ریاضی چهارم ابتدایی زاویه
  » طرح درس حرفه و فن - دارو و سلامتی
  » طرح درس انشاء
  » طرح درس مبتنی بر هوش های چندگانه علوم پایه سوم
  » طرح درس طراحی آموزشی صحیح دویدن
  » طرح درس ریاضی
  » طرح درس آشنایی با مفهوم فشار گاز و فضای باز و بسته
  » طرح درس ماهی ها
  » اقدام پژوهی اصلاح سرقت دانش آموز
  » اقدام پژوهی درس هنر
  » اقدام پژوهی لجبازی
  » طرح درس آشنایی دانش آموزان با روز برگزیده شدن حضرت محمد به پیامبری
  » طرح درس روزانه آموزشی شنا
  » طرح درس روزانه آموزشی شنا
  » طرح درس روزانه فارسی دوم ابتدایی
  » طرح درس روش تدریس جغرافیا
  » اقدام پژوهی آموزگاران انزوا در زنگ ورزش
  » طرح درس آشنایی دانش آموزان چهارم ابتدایی با بندپایان و جانوران بی مهره
  » طرح درس پایه سوم- انواع واکنش های شیمیایی
  » طرح درس فعالیت های خلاق و نوآوری در آموزش مهارت های نوشتاری
  » اقدام پژوهی سرکشی و لجبازی
  » اقدام پژوهی رفتار نادرست
  » اقدام پژوهی آشنایی و درک مفهوم داخل و خارج درس زبان
  » تهیه طرح درس و راهنمایی تدریس برای دوره آموزشی طرح کسب و کار
  » طرح درس (تدریس)
  » طرح درس دارو و سلامتی